5084867 info@rodnas.ee

AgFiniti

Kogu ettevõtte kompleksne andmehaldus

AgFiniti põhimõtteskeem

Omades juurdepääsu oma masinatele ja informatsioonile, saab oma põllumajanduslikku tegevust muuta käepärasemaks. AgFiniti platvorm ongi kujundatud kogu oma tegevuse jälgimiseks sõltumata oma asukohast. Ülevaade tegevustest ja tulemustest tuleb kahel viisil. Esiteks on olemas kontakt masinatega, nähes nende asukohta ja tegevust. Teiseks on kasutajatel ülevaade põllul toimunust erinevate kaardikihtide sirvimisvõimalusega otse põllul viibides. Lihtsalt ülevaate jaoks on põllukaartidele ja aruannetele juurdepääs tavalise internetisirvija abil ja seda on võimalik kasutada ka ilma vastava põllumajandustarkvarata.

MIDA TÄHENDAB olla ühenduses?

 Kõik on omavahel ühenduses

Kõik toimib 24/7, informatsioon on alati olemas. Istudes masinas Ag Leader ekraani jälgides, kasutades nutiseadet, liikudes põllul…, andmed tehtud töödest ja kaardid on praktiliselt reaalajas masinate ja seadmete vahel sünkroniseeritult.

  • AgFiniti näitab põlde erinevate vaadetena koos informatiivsete sümbolitega
  • AgFiniti on avatud integreerimiseks “kolmandate osapooltega” läbi API.

AgFiniti’t saab tasuta proovida

InCommand <-> iPad, ilma internetita

Kaardid saab masinast kaase võtta iPad tahvelarvuti abil.

Kabiinist lahkudes on vavata kaasas kogu tehtud töö tulemuses. Selleks on vaja iPad tahvelarvutit koos tasuta AgFiniti rakendusega. Nüüd võib laadida kaardid masinas InCommand ekraanist automaatselt tahvelarvutisse ja sealt edasi AgFinti pilvelahendusse.

Reaalajas ekraanidevaheline ühendus

DisplayCast ekraanilt ekraani

AgFiniti ja InCommand ekraanid, kasutades DisplayCast® ühendust loovad uue võimalusena ekraanidevahelise ühenduse. Masinad näevad üksteist ja võivad jagada oma töötatud alade kaardiandmeid, töökäike, koondandmeid, saagikuse näitajaid, väetamiskaarte ja muud. Kõik ühenduses olevad ekraanid näevad ühiselt tulemusi põllult praktiliselt reaalajas.

 Statistiliste andmete jagamine ekraanide ja ühendatud seadmete vahel ‘Live Stats’

LiveStats      

Üksteise andmeid näevad kõik InCommand® ekraanid, kus on aktiveeritud DisplayCast® ning AgFiniti platvormiga ühenduses olevad seadmed 100 km raadiuses – pihuarvutid, nutitelefonid, arvutid. Reaalajas info jookseb saagikuse, niiskuse, töötlemisnormide, masinate kiiruse ja muu info osas.

Kõikide seadmete ühendamine AgFiniti platvormis suurendab tööefektiivust, aitab korraldada logistikat ning aitab juhtidel kooskõlastada omavahelist tegevust.

Näha on reaalajas üldised tööstatistilised näitajad, nagu:

– Kõikide kasutajate korral: kiirus, suund, asukoht
– Külvamisel: külvitihedus, vahelejätmised, topeltkülv, …
– Töötlemisel: laotus- või pritsimisnorm, mahuti tase
– Koristusel: saagikus ja niiskus

UUS: Töötlemiskaartide koostamine mõne minutiga

Prescription map

AgFiniti platvormi abil võib koostada praktiliselt reaalajas töötlemiskaarte. See on võimalik ilma vajaduseta osata koostada keerukaid valemeid või tunda mullakeemiat. Selle teeb ära AgFiniti töötlemiskaartide abivahend (Prescription Tool). AgFiniti platvormis koostatavatel kaartidel arvestatakse reaalsete ülikoolide tegelikke uurimistulemusi.

Esmane versioon on olemas sügiseseks N, P, K väetamiseks tuginedes Ag Leader partnerite Iowa State University, Purdue University, University of Illinois, Michigan State University ja Ohio State University katsetele, millised on suunatud lämmastiku, fosfori ja kaaliumi sisaldusele ja liikumisele.

Seega, arvestatakse USA ülikoolide kogemusi ja see teenus on tasuline pindalapõhiselt.

Tutvumine põllu erisustega, mis võiksid saagikust mõjutada:

Tulemuste võrdlemine erinevate viiside kasutamisega: külvi- ja/või töötlemisnormi varieerimine, sordi/hübriidide võrdulused, jms. Aruanded: kuidas mõjutavad saaki sordid/hübriidid, mullatüüp, külvitihedus Põllu piires erinevate piirkondade keskmiste näitajate võrdlemine.

Ekraanide kaugjälgimine

Remote

AgFiniti toob tehnilise abi juhil telefonikõne kaugusele. Ekraanide kaugjälgimise abil saab aidata seadistamisel, kalibreerimisel, rikkeotsingul ja muude probleemide korral. Juurdepääsu ekraanide nägemiseks saab volitada edasimüüja tehnilisele toele või kasvõi oma pereliikmetele.

FACEBOOK

Jälgi meid Facebook’is

KONTAKT

(+372) 508 4867